Benoît and others are in a legal process against the state

Benoît, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

‘’We’re in a legal process against the state. In France, the bluefin tuna quota is very concentrated in the hands of a few big boats. There are a couple of boats costing six million euros each, which fish two weeks a year, and they all have 250-300 tons quota for bluefin tuna. These people become rich or are being rich, while on the other hand you have small-scale fishers struggling all year long to catch some fishes. How many jobs can you make with only 1 ton of bluefin tuna when you fish it here locally small-scale, versus if you fish with a large boat? I asked them ‘’I read you need 140 tons to make your business profitable. So now, while the resource and the quota are increasing, why can you not stop at 140 tons and leave the rest of it to small-scale fishers?’’. We’ll see what happens with this legal affair and with a popular documentary that was shown. People can see that some are rich from working one month a year while they see us struggle.’’ 

Benoît en anderen klagen de staat aan: ‘’We hebben een juridische aanklacht tegen de staat ingediend. In Frankrijk zijn de quota voor blauwvintonijn in handen van een aantal grote boten. Sommige van deze boten, die elk zes miljoen euro kosten, vissen twee weken per jaar en hebben allen het recht 250 tot 300 ton tonijn te vangen. Deze mensen worden rijk of zijn rijk, terwijl tegelijkertijd kleinschalige vissers het hele jaar worstelen om een kleine hoeveelheid vis te vangen. Hoeveel banen kun je creëren van slechts 1 ton blauwvintonijn als het hier lokaal gevangen wordt door kleinschalige vissers, ten opzichte van het aantal banen dat een grote boot voorziet voor 1 ton tonijn? Ik vroeg ze ‘’Ik las dat je 140 ton tonijn moet vangen om je bedrijf winstgevend te houden. Op dit moment groeien de tonijnpopulatie en de quota. Waarom stoppen jullie niet na 140 ton en geven jullie de rest van de quota aan kleinschalige vissers?’’. We gaan zien wat er gebeurt naar aanleiding van deze aanklacht en een populaire documentaire die hierover gemaakt is. Mensen kunnen zien dat sommigen rijk worden van één maand werken per jaar terwijl wij worstelen.’’