Benoît’s bureaucratic nightmare

Benoît, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

‘’We have submitted a plan to get funding from the European Union (FLAG program). It’s very complicated because you need to invest the money before you receive it, and sometimes you have to wait up to 1,5 year before you get the funding. The big boats and aquaculture have competent people from outside to submit proposals, we don’t. I submitted three separate projects with different reports per submission, and different responsibilities. It was a complete mess. We have 24 expenses in these projects, and for each expense I had to get three agreement proposals. I had to make an appointment and be physically present for the visit of each craftsman, for 24×3 expenses. It was a nightmare for me, I spent a lot of time calling, seeing people, making visits, explaining what we want to do. It took me thirty to forty days…’’

Benoîts bureaucratische nachtmerrie: ‘’We hebben een plan ingediend om subsidie te krijgen van de Europese Unie (FLAG project). Het is erg ingewikkeld omdat je geld moet investeren voordat je het krijgt. Soms moet je 1,5 jaar wachten op de subsidie. De grote boten en de aquacultuur hebben experts van buitenaf die subsidieaanvragen kunnen indienen. Wij hebben die niet. Ik heb drie aanvragen ingediend die allemaal verschillende documenten nodig hadden en met verschillende verantwoordelijkheden kwamen. Het was een puinhoop. Elk project heeft 24 uitgaven. Per uitgave moesten we drie voorstellen indienen. Voor 3×24 uitgaven moest ik afspraken maken en aanwezig zijn bij elk bezoek van een aannemer. Dit was een nachtmerrie. Ik heb zo veel tijd besteed aan bellen, mensen zien, op afspraak komen, uitleggen wat we willen doen. Dit kostte me dertig tot veertig dagen.’’