Benoît illustrates their reality

Benoît, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

‘’I meet a lot of fishers who can’t work in an office, they absolutely can’t. Some of them are very energetic, they can’t stop, they always work. Somehow, fishing is helping them as a solution to their character. The basic problem to stay fishing here is an economic one, especially to earn your life at the end of the day. We are more or less on the right track, but I don’t know how much it will take. I mean on paper it’s so easy, but in reality, it’s much more complicated. I’m spending a lot of time working on collective issues. Almost all of us are wondering monthly if we can keep on fishing because there are a lot of difficulties. The uncertainty of the spring season is dramatic, the whether we have now… It’s the period we used to fish, a period when fish starts to move together with increasing water temperature, but this year the weather is complete trouble.’’

Benoît laat zien hoe het is: ‘’Ik ontmoet veel vissers die niet op een kantoor kúnnen werken. Sommige van hen zijn super energiek, ze kunnen niet stoppen en blijven maar werken. Op een bepaalde manier helpt vissen hen, het past bij hun karakter. Geldzaken zijn onze grootste zorg hier, voornamelijk onszelf voorzien in ons levensonderhoud. We zijn min of meer op de goede weg, maar ik weet niet hoeveel meer het van ons vraagt. Op papier is het makkelijk, maar in werkelijkheid is het veel gecompliceerder. Ik spendeer veel tijd aan gemeenschappelijke problemen. Bijna elke visser hier vraagt zich maandelijks af of ze verder kunnen gezien de moeilijkheden. Er is tegenwoordig veel onzekerheid in de lente, het huidige klimaat… Dit was een visseizoen, vissen beginnen samen te komen wanneer de watertemperatuur stijgt, dit jaar is het weer echter rampzalig.’’