Michael sees an unfair distribution

Michael, Munster, Ireland

‘’Anglers are good for the economy. You can’t be self-centred about it, but there has to be a happy medium between fishermen and anglers. At the end of the day, we’ve been fishing from grandfather, to grandfather, to grandfather and onwards. If there’s no salmon, we’d be more upset than an angler… than anyone.’’ Mickey texted me last week. The eight week fishing season was over. They didn’t catch a lot until the last days. ‘’Season over yesterday and fish just arriving. Murphy’s law…’’ ‘’Can you report that?’’ ‘’No chance, and the anglers will be fishing away until the end of September. That’s Irish law. Ah, what can you do…?’’

Michael ziet een oneerlijke verdeling: ‘’Sportvissers zijn goed voor de economie. Je kunt niet alleen aan jezelf denken, maar er moet een goede middenweg zijn tussen sportvisserij en commerciële visserij. Het komt erop neer dat wij hebben gevist van grootvader, tot grootvader, tot grootvader, enzovoorts. Als er geen zalm meer is zouden wij meer verdriet hebben dan een sportvisser… dan wie dan ook.’’ Mickey appte me vorige week. De acht weken waarin hij mag vissen waren over. Het seizoen was slecht tot de laatste dagen. ‘’Het seizoen is over en de vis arriveert. De wet van Murphy…’’ ‘’Kan je dat aangeven?’’ ‘’Je maakt geen kans, maar de sportvissers mogen hun gang gaan tot eind september. Dat is de Ierse wet. Ach, wat kan je doen…?’’