Michael’s first boat

Michael, Munster, Ireland

‘’The boat here alongside the house, I was 12 years when we got her. That’s why she’s up here, she’s sentimental value. We paid a thousand pounds but she was brand new.’’ ‘’Can you still use here?’’ ‘’No, you’d be swimming.’’

Michaels eerste boot: ‘’De boot die hier naast het huis ligt, die kochten we toen ik 12 jaar oud was. Dat is waarom ze hier ligt, sentimentele waarde. We kochten haar voor duizend pond maar ze was gloednieuw.’’ ‘’Kan je nog met haar varen?’’ ‘’Nee, dan zul je moeten zwemmen.’’