Michael sees salmon numbers plummeting down

Michael, Munster, Ireland

‘’Our biggest problem: salmon is disappearing. If there is not enough fish, the government might ban it like they banned fishing with driftnets. But that ban didn’t make any difference, the fish kept plummeting down. Too many big politics are going on, that’s one of the major ones. Also, the ice is melting, water gets hot, marine mammals go into this water and eat the salmon. All stuff coming off fish farms is diseasing the wild salmon as well. Another one is that fertilizer comes into the rivers, there’s more dairy farming now than ever. The difference in fish is savage, but I heard the lads complain when I started fishing 36 years ago that it’d gone way down. So, fish was better before I even started.’’

Michael ziet de hoeveelheid zalm kelderen: ‘’Ons grootste probleem is dat de zalm verdwijnt. Als er niet genoeg vis is kan de overheid de visserij verbieden, zoals ze dat eerder hebben gedaan voor drijfnetten. Die maatregel maakte echter geen verschil, de visstand bleef kelderen. Daarnaast smelt het ijs, het water wordt warmer en daardoor heeft de zalm nu meer predatie van zeezoogdieren die plots een habitat delen. Dan komt er van alles bij de zalmaquacultuur vrij dat de wilde zalm ziek maakt. Ook komt er mest in de rivieren, er zijn nu meer melkboeren dan ooit. Er is politiek veel te winnen en dat maakt een oplossing vinden niet makkelijk. Het verschil in de visstand in barbaars, maar toen ik 36 jaar geleden begon hoorde ik de mannen al klagen over hoe de visstand omlaag was gegaan. Dus ik begon al in een slechte situatie.’’