Sally started smoking something different

Sally, Munster, Ireland

Why do you smoke ray now? ‘’It’s a low value species, which is not widely available. You almost never see it on restaurant menus, but it’s a very lovely fish to eat. We just thought that it gives us an opportunity to develop something which nobody else is doing.’’ So who’s your market? ‘’We’re looking at restaurants because they’re brilliant as your first customer, they’ll do the advertisement for you. When a chef likes your products and you come out with a new product, they’re much more inclined to give it a go. If it’s a good product and they put it on a plate, giving their skills and techniques to it, it’s taking it to a greater number of consumers than would pick it up at a supermarket thinking ‘’I’ve never seen that before’’ and giving it a try.’’

Sally probeert iets nieuws: Waarom rook je nu rog? ‘’Het is een vis van lage waarde die niet makkelijk te verkrijgen is. Je ziet het bijna nooit op het menu staan terwijl het een heel lekkere vis is. Het leek ons een goede mogelijkheid om iets nieuws te proberen, iets wat niemand anders doet.’’ En wie is je markt? ‘’We focussen op restaurants, die zijn fantastisch als eerste klant want zij doen de marketing. Als een chef je producten graag gebruikt zal hij het nieuwe zeker willen proberen. Wanneer het een goed product is en zij leggen het op een bord met hun kunde dan bereikt het meer mensen dan het aantal mensen dat in de supermarkt iets nieuws ziet liggen en denkt ‘’Laat ik dat eens proberen!’’.’’