Sal’s pride

Sally, Munster, Ireland

‘’I was proud when chefs in Ireland nominated me for my skills in salting and smoking and curing fish last year. That was phenomenal. It’s very hard to crack things in this country as an outsider. And I was knocked out when the Great Taste Awards in London awarded me the supreme champions award for my wild salmon in 2006. Mortified six weeks later when the Irish government announced that they would be banning the commercial salmon fishing at sea…’’

Sally’s trots: ‘’Ik was trots vorig jaar toen ik door Ierse chefs werd genomineerd voor mijn kunde in het vis zouten, roken en verwerken. Dat was fenomenaal. Het is lastig het hier te maken als een buitenstaander. Ook was ik uit het veld geslagen toen ik van de Great Taste Awards in Londen de supreme champions award won voor mijn wilde zalm in 2006. Gekrenkt vervolgens toen zes weken later de Ierse overheid aankondigde de zalmvisserij op zee te sluiten…’’

Leave a Reply

Your email address will not be published.