Sally needs fresh fish

Sally, Munster, Ireland

Sally can nowadays only get salmon from small-scale fishers. ‘’Small-scale fishers have gone out of business for a huge variety of reasons, but the joy of the small-scale fleet is that they go out in the morning and come back every evening. That’s the BEST quality fish you can possibly hope for. When you’re smoking fish, you can’t use fish that’s been four days on a boat. When it comes from bigger boats it has to be, if at all possible, the last haul of the day. You can’t make a fabulous product out of second-rate fish. I think it’s putting a lot of people off eating fish. Fresh fish shouldn’t smell!’’

Sally heeft verse vis nodig: Tegenwoordig kan Sally alleen zalm krijgen van kleinschalige vissers. ‘’Kleinschalige vissers zijn om verscheidene redenen gestopt, maar de pracht van de kleinschalige visserij is dat visser ’s ochtends vertrekken en ’s avonds weer terug zijn. Dat levert de béste kwaliteit vis die je kan wensen. Als je vis rookt kan je geen vis gebruiken die al vier dagen op een boot ligt. Wanneer de vis van een grote boot komt zou het, als mogelijk, de laatste vis moeten zijn die gevangen is. Je kunt geen fantastisch product maken van tweederangs vis. Ik denk dat veel mensen hun neus ophalen voor vis vanwege de kwaliteit. Verse vis heeft geen geur!’’