Sal’s lifestyle

Sally & Michael (salmon fisher), Munster, Ireland

‘’I’m managing to sustain myself without having a desperately affluent lifestyle, and without taking too many fish. I manage to keep a roof over my head, a warm dry bed, plenty of good food to eat, clean water to drink, and great company, I have great friends. So that’s what I like in life. I don’t want three holidays every year, or go shopping in New York. Nah… no. I have what I need to keep myself healthy and that’s really what it’s about, isn’t it?’’

Sally’s levenswijze: ‘’Ik zorg ervoor dat ik kan leven zonder al te veel luxe en zonder te veel druk op de visstanden uit te oefenen. Ik ben in staat een dak boven mijn hoofd te houden, een droog warm bed te hebben, veel en goed voedsel te eten, schoon water te drinken en fijn gezelschap te hebben, ik heb veel fantastische vrienden. Dat is wat ik leuk vind in het leven. Ik hoef geen drie vakanties per jaar, ik hoef niet te shoppen in New York. Nee, niet echt… Ik heb de dingen die mij gezond houden en dat is het enige wat telt, nietwaar?’’