Sally triggers the mind

Sally triggers the mind
Sally, Munster, Ireland

I’ve lived four weeks with Sally Barnes this spring. Sally’s a Scottish fish smoker who’s moved to Ireland some forty years ago. She is world famous for her wild smoked salmon. I love her for her great passion, integrity, kindness and intellect. I’ll give you an anecdote about Sally to make you understand her person:

Sally decided halfway an anonymous survey not to fill it in because the questions didn’t make sense to her. She’d love to fill in a survey about the social aspects and struggles of the business, but when the questions are about the nationality of her employee she doesn’t relate, sees no need, no value. So, when later a lady from the ‘’anonymous’’ survey called her to ask why she hadn’t filled it in, and when this same lady started to take the survey over the phone, Sally interrupted her and started talking about the condition of the fisheries and Ireland’s environment. Sally finished the monologue by asking the lady if she also thought it was weird that nowadays, if you drive in Ireland for four hours there is not a single dead insect on your car’s window. I’ll never forget her saying that, and I hope the lady on the telephone neither. Now, while driving through Spain, I’m happy with every insect that crashes on my car, just so to know that they’re still there.

Sally zet je aan het denken: Ik heb vier weken bij Sally Barnes gewoond deze lente. Sally is een Schotse visrookster die ongeveer veertig jaar geleden naar Ierland is verhuisd. Ze is wereldberoemd voor haar gerookte wilde zalm. Ik ben dol op haar vanwege haar passie, integriteit, warmte en brein. Om haar beter te begrijpen hier een anekdote:

Halverwege het invullen van een online anonieme enquête besloot Sally te stoppen omdat de vragen nergens op sloegen. Met liefde beantwoordt ze vragen over de sociale aspecten en moeilijkheden van haar bedrijf. Maar wanneer de vragen gaan over de nationaliteit van haar werknemer besluit ze de enquête te laten voor wat het is, de vragen zijn waardeloos. Toen later een vrouw van deze ‘’anonieme’’ enquête Sally opbelde om te vragen waarom ze het niet ingevuld had en probeerde de enquête voort te zetten over de telefoon onderbrak Sally haar. Sally vertelde de vrouw over de problemen in de visserij en hoe het milieu in Ierland achteruitgaat. Ze besluit haar verhaal met de vrouw te vragen of ook zij het niet raar vindt dat als je tegenwoordig een halve dag door Ierland rijdt er geen enkel insect tegen de vooruit van je auto vliegt. Ik zal nooit vergeten dat ze dit vroeg en ik hoop dat ook bij de vrouw die belde deze gedachte blijft spoken. Nu ik door Spanje rijd ben ik blij met elk insect die met mijn auto in botsing komt, het betekent dat ze er nog zijn.