Slow Fish Genoa, Towards Blue Commons

Slow Fish, Genoa, Italy

I’m in Genoa, Italy, at the Slow Fish fair. It feels as if everything comes together. Every day we have workshops, discussions and presentations regarding small-scale fishing. The main objective of this event is to build a movement for the Blue Commons. It’s a bottom-up movement based on common marine resources as a counter reaction to “Blue Growth” which is based on privatization. The EU is envisioning the creation of big economies at sea with a focus on tourism, renewable energy, aquaculture and mining, but seems to neglect fishing. This weekend we’ll come together to build a movement with the people who work at sea, to safeguard their resources and culture, and to protect our food supply. I’m very excited!

Ik ben in Genua, Italië, op de beurs van Slow Fish. Het voelt alsof alles op zijn plek valt. Dagelijks zijn er workshops, discussies en presentaties over kleinschalige visserij. Het voornaamste doel van dit event is het bouwen van een Blue Commons movement gebaseerd op gemeenschappelijk gebruik van de zee. Dit is een counterreactie op Blue Growth dat gebaseerd is op privatisering van de zee. De EU zet vol in op het ontwikkelen van economieën op en aan zee zoals toerisme, aquacultuur, groene stroom en mijnbouw. De visserij is echter geen speerpunt. Dit weekend komen we samen om van onderaf een beweging te creëren met de mensen die op zee werken voor het behoud van hun zee en cultuur, en voor het veiligstellen van ons voedsel. Ik heb er zin in!