Antonella & Giusy explain the village

Antonella & Giusy, Sicilia, Italy

‘’We have the sea on this side of the village and the lake on the other side. The people decided: to go the sea for fishing or to the lake to farm mussels. The people that wanted to fish built houses near the sea so they could watch and protect their boat. That is why there are so many small houses here. The other families started aquaculture and stayed near the lake. These two jobs characterize the structure of the village. And there, on that little square, there is a very small church especially built for the men that go fish. Fishers donate a part of their catch to the church, and each year with this money a golden fish is bought and presented on a holiday. If we don’t explain this, you cannot understand the village.’’

Antonella & Giusy verklaren het dorp: “Aan deze kant van het dorp ligt de zee, aan de andere kant ligt het meer. Mensen kozen ofwel voor vissen in de zee ofwel voor het kweken van mosselen in het meer. De mensen die gingen vissen bouwden huizen aan de kust om zo een oogje op hun boot te kunnen houden. Daarom zijn er hier zo veel kleine huizen op een rij. De anderen begonnen mosselkweek en bouwden hun huizen aan het meer. Deze twee beroepen karakteriseren dus de opbouw van dit dorp. En daar, op dat pleintje, staat een heel klein kerkje speciaal gebouwd voor de vissers. Vissers doneren een deel van hun vangst met de kerk en jaarlijks wordt van dit geld een gouden vis gekocht die gepresenteerd wordt tijdens een feestdag. Als we dit niet uitleggen kan je dit dorp niet begrijpen.”