Antonella & Giusy can realize more now that they formed a union

Antonella & Giusy, Sicilia, Italy

“With this fishers’ union we were able to change the law. The Felucca boat was not part of Sicilian legislation. Felucca fishers had to respect some laws that were established for other large boats, boats that use nets. It was very difficult for Felucca owners to respect those laws because they fish only for swordfish using a harpoon. Together with a marine biologist we explained that this practice is very different from practices of other big boats. Since this year there is one article in our legislation realized especially for Felucca boat owners.’’

Antonella & Giusy krijgen meer gedaan als groep: “Met onze vissersorganisatie hebben we de wet kunnen veranderen. De boot die voor Felucca wordt gebruikt was geen onderdeel van de wet in Sicilië. Felucca vissers moesten zich aan regels houden die voor andere grote boten gelden, boten die netten gebruiken. Het was heel moeilijk die wetten te respecteren omdat de methoden zo anders zijn, Feluccavissers vangen enkel zwaardvis en gebruiken een harpoen. Samen met een marinebioloog hebben we uitgelegd dat de Feluccavisserij heel anders is dan netvisserij op andere grote boten. Sinds dit jaar is er wetgeving speciaal voor Feluccaboten.”