Antonella & Giusy lead the group

Antonella & Giusy, Sicilia, Italy

Me: ‘’Do you think that being women makes it easier to get the man together?’’ Giusy: ‘’Yes! Because between male fishermen there is a little bit of jalousie I think. Antonella: ‘’They tried to realize a group for a long time but it didn’t happen, I don’t know why, but they didn’t realize this union.’’ Giusy: ‘’It was difficult for them to choose a leader I think, because they are male. Now we are the leader and that solved the problem.’’

Antonella & Giusy leiden de groep: Ik vroeg “Denken jullie dat het voor jullie makkelijk is de vissers bij elkaar te brengen omdat jullie vrouwen zijn?” Giusy: “Ja! Want tussen vissers zit geloof ik wat jaloesie.” Antonella: “Ze probeerden al een lange tijd een groep te vormen, ik weet niet waarom het ze nooit gelukt is.” Giusy: “Ik denk dat het lastig voor ze was een leider aan te wijzen omdat het mannen zijn. Nu zijn wij de leiders en dat loste het probleem op.”