Barbara feels rich at Terra Madre

Barbara & Jab, Terra Madre, Italy

‘’This is our biannual therapy. Maybe it looks like a flight from reality, from the big bad world, but on the other hand: this is reality! The fact that we’re not alone is wonderful. We are for each other much more relevant and important. Money is of no importance. It’s all about the product: to make something beautiful, to involve people. That’s incredible. To me, that’s real wealth. And the fact that we’re continuing our profession is very much related to this [Terra Madre], to this international network, to the responsibility that we feel towards one another to remain standing. Every two years we make the agreement that we will fight for it, that we will persist, and that we’ll see each other in two years!’’

Barbara vindt rijkdom op Terra Madre: ‘’Dit is echt ons tweejarige therapiesessie. Het lijkt misschien op vluchten of weg uit de realiteit van de harde boze buitenwereld, maar aan de andere kant: dit is de realiteit! Het feit dat je niet alleen bent, dat is zo fijn. Wij zijn voor elkaar veel relevanter en veel belangrijker. Dan speelt geld helemaal geen rol. Dan gaat het echt alleen om het product, er iets moois van maken, mensen betrekken. Dat is gewoon super. Voor mij is dat ook de echte rijkdom. En dat we doorgaan heeft ook zéker met hier [Terra Madre] te maken, met dit internationale netwerk, met de verantwoordelijkheid die we naar elkaar toe voelen om het met zijn allen vol te houden. Eigenlijk maak je elke twee jaar opnieuw de afspraak: we gaan ervoor, we gaan het volhouden en tot over twee jaar!’’