Saving the fishing livelihood

Fishers of El Palmar, Valencian Community, Spain

For fifty years, the number of fishers in El Palmar is decreasing. Fishers shifted to agriculture and industry. Pollution and eutrophication of the lake are consequences of agriculture and urbanization. The quantities of eel and seabass dropped, so the value of the fisheries decreased. We try to make fishing the main activity again by adding value to our products, such as smoking eel and marinating and conserving fish; by focusing on gastronomy and a local label; and by culturing seabass.

Redding van de visserscultuur: Al vijftig jaar daalt het aantal vissers in El Palmar. Veel vissers zijn gaan werken in de landbouw en de industrie. Door urbanisatie en landbouw is het meer vervuild geraakt en vindt er eutrofiëring plaats. De hoeveelheden paling en baars zijn snel gedaald, dus de waarde van de visserij is afgenomen. We proberen visserij weer de basis van dit dorp te maken door de productwaarde te verhogen. We rolen paling, en marineren en conserveren vis, we leggen een focus op gastronomie en een lokaal label, en we kweken baars.