Fishers’ bingo

Fishers of lake Albufera, Valencian Community, Spain

Since 1250 the fishers of El Palmar divide the fishing locations on lake Albufera in a very fair way. Each year the fishers come together to decide on who’s fishing where. The name of every fisher is put in a wooden bingo-ball, when your name rolls out of the bingo you’re first in line to select your favorite fishing area. This is where you’ll fish the coming year.

Bingo door vissers: Sinds 1250 verdelen de vissers van El Palmar de vislocaties op het Albuferameer op een eerlijke manier. Jaarlijks komen de vissers samen om vast te stellen op welke locatie eenieder komend jaar mag vissen. Van elke visser wordt de naam op een papiertje genoteerd en in een houten bingoballetje gerold. Als jouw naam uit de bingo rolt ben je aan de beurt en mag je jouw favoriete vislocatie uitzoeken. Hier mag je het komende jaar vissen.’