Sílvia wants equal treatment

Sílvia wants equal treatment

Sílvia is the head of the island’s inhabitants organization. ‘’We should have the same rights and funds as the aquaculturists. With subsidies we could install a closed season so our stocks can recover. This will help next generations of fishers too. Small-scale fishers should be seen as fair players, we shouldn’t be thrown the bread crumbs.’’

Sílvia wil een gelijke behandeling: Sílvia is het hoofd van de organisatie van eilandbewoners. ‘’We zouden dezelfde rechten moeten hebben als de aquacultuurbedrijven. Met subsidies zouden wij een gesloten seizoen kunnen instellen om de vispopulaties rust te geven. Dit zou ook goed zijn voor de volgende generatie vissers. Kleinschalige vissers zouden voor vol moeten worden gezien in plaats van de broodkruimels toegeworpen te krijgen.’’