André gives fishers a stronger voice

André, Algarve, Portugal

André studied marine biology and was a fisher until he was 33. Now he owns an ecotourism company that organizes tours exploring marine wildlife. He’s the head of the village’s fishing association. ‘’A small-scale fisher alone has no voice, but together they do. As a fisher you’re not alone here. This organization has a voice at the municipality and the government. We solve different problems: we for instance build shacks for each fisher to store their materials at the beach as tourists sometimes got hurt; we have a machine to clean boats; we provide legal support and licenses; and we’re right now working to solve a sand accumulation problem.’’

André geeft vissers een grotere stem: André heeft marine biologie gestudeerd. Hij was visser tot zijn 33e en is toen een ecotoerismebedrijf begonnen waarbij hij boottochten organiseert om zeezoogdieren te spotten. André is het hoofd van de vissersorganisatie in dit dorp. ‘’Een kleinschalige visser alleen heeft geen stem, maar samen staan ze sterker. In dit dorp sta je als visser niet alleen. De organisatie kan praten met de gemeente en de overheid. We lossen verschillende problemen op, zo hebben we bijvoorbeeld bergingen op het strand gebouwd waarin vissers hun materialen opslaan omdat toeristen zich af en toe verwondden aan de spullen. Ook hebben we een machine om boten schoon te maken; we helpen met rechtsbijstand en vergunningen, en op dit moment werken we aan een zandaccumulatieprobleem.’’