Andre and Joaquim’s alternative daily catches

Andre & Joaquim, Estremadura, Portugal

‘’Daily we catch an amount of litter that could fill at least one garbage bag. Especially when it has rained and there is more water and waste coming from the river. We regularly catch trees, octopus pots, condoms, hygiene products, footballs, chunks of metal, oil barrels, tires, chairs, and clothes. We also catch anchors and whale bones, sometimes it’s something special and we bring it to a museum. We also caught a drone, and twice a dead body…’’

Andre en Joaquim vangen niet louter vis: ‘’Dagelijks vangen we genoeg afval om een vuilniszak te vullen. Zeker wanneer het geregend heeft, dan komt er veel water met troep de rivier uit. We vangen bomen, octopuspotten, condooms, hygiëneproducten, voetballen, stukken metaal, olievaten, banden, stoelen en kleding. We vangen ook wel eens ankers en walvisbotten, als het iets bijzonders is gaat het naar het museum. We hebben ook eens een drone gevangen en twee keer een lijk…’’