Before Jose falls asleep…

Jose, Galicia, Spain

‘’I think of many things before I fall asleep: What will the weather be like tomorrow? Where am I going to collect razor clams? What will the tides be like, the temperature, and the waves? These are my daily concerns. Yesterday, I dived one hour to get my catches. Today I worked at the same location, all elements had changed and I needed two hours to get the same catch.’’

Voordat Jose in slaap valt…: ‘’Ik denk aan van alles voordat ik in slaap val: Wat voor een weer wordt het morgen? Waar ga scheermessen verzamelen? Hoe zal het getij zijn en de temperatuur? En hoe zullen de golven zijn?. Dit zijn mijn dagelijkse overpeinzingen. Gisteren had ik na één uur duiken de vangst die ik wilde. Vandaag werkte ik op dezelfde plek, alle elementen waren veranderd waardoor ik twee uur nodig had voor eenzelfde vangst.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published.