Mariano’s marine reserve

Mariano, Galicia, Spain

‘’The marine reserve is good, in this way we can take part in governance. Otherwise we wouldn’t have a voice. The regulations are proposed by us, the fishers. Co-responsibility is the result.’’

Het reservaat van Mariano: ‘’Het marine reservaat is iets goeds, op deze manier kunnen wij vissers deelnemen aan bestuur. Zonder reservaat zouden wij geen stem hebben. De regels worden door ons voorgelegd. Medeverantwoordelijkheid is het resultaat.’’

La reserva marina de Mariano: “La reserva marina es buena, de esta manera podemos formar parte del govierno. De otro modo, no tendríamos voz. Las regulaciones las proponemos nosotros, los pescadores. El resultado es co-responsabilidad.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published.