Mariano is a satisfied man

Mariano, Galicia, Spain

”I’m a rich man when I have a lot of catches, and I’m a happy man with little catches, this is when I can spend a lot of time with my family.”

Mariano is een tevreden man: ”Ik ben een rijke man als ik veel vangst heb en een gelukkige man als ik weinig vang, dan kan ik veel tijd doorbrengen met mijn familie.”

Mariano es un hombre satisfecho: “Soy un hombre rico cuando tengo muchas pescas, y soy un hombre feliz cuando tengo pocas, entonces es cuando puedo pasar mucho tiempo con mi familia.”