Javier’s boss

Javier, Galicia, Spain

‘’The sea is my boss: ‘’Today you can’t work, tomorrow is another day.’’. It’s a way of life, it’s like a relationship. Sometimes there’s a lot of love, sometimes not. Even when I’m not in the mood, I see the rocks and I need to go.’’

Javiers baas: ‘’De zee is mijn baas, hij zegt me: ‘’Vandaag kan je niet werken, maar morgen is er weer een dag.’’. Het is een manier van leven, het is als een relatie. Soms is er veel liefde, soms niet. Ook al heb ik geen zin, zodra ik de rotsen zie weet ik dat ik moet gaan.’’

El jefe de Javier: “El mar es mi jefe: “Hoy no puedes trabajar, mañana será otro día”. Es una forma de vida, es como una relación. A veces hay mucho amor, a veces no. Incluso cuando no estoy de humor, veo las rocas y necesito ir.”