Loïc & Gilou’s competition with recreational fishers

Loïc & Gilou, Brittany, France

‘’There could be a law for the lobster fishery. We know that if we catch all the lobsters there will be nothing left. So, we’re releasing the very big ones, the ones with eggs and the small ones. The problem is that not everybody is doing this. On this island we have a big problem: there are many recreational fishers and they are selling lobster too. There is no real control on this. We compete with the recreational fishers, for resources and for income.’’

Loïc en Gilous competitie met sportvissers: ‘’Wat ons betreft kan er een wet komen voor kreeft. We weten dat wanneer we alle kreeft vangen er niets overblijft. Dus laten wij de grote kreeften weer vrij, net als de vrouwtjes die eitjes dragen en de kleintjes. Het probleem is echter dat niet iedereen dit doet. Op het eiland hebben we een groot probleem: er zijn veel sportvissers die hun kreeft verkopen. Hier wordt niet echt op gecontroleerd. We hebben dus oneerlijke competitie, zowel om de hoeveelheid kreeft als om ons inkomen.’’

La competición de Loïc & Gilou’s con la pesca recreativa: ‘’Podría haber una ley para la pesca de langosta. Nosotros sabemos que si pescamos todas las langostas no quedará nada. Así que soltamos las más grandes, las que tienen huevos, y las más pequeñas. El problema es que no todo el mundo hace esto. En esta isla tenemos un gran problema: Hay mucho pescadores recreativos y ellos también venden langosta. No hay un control real sobre esto. Competimos con los Pescadores recreativos, por los recursos y por los ingresos.’’